,

PRO-LINE ČISTIČ PŘÍMÉHO VSTŘIKOVÁNÍ

21281
Kód produktu21281
Moderní přísada do benzinu s technologií polyetheraminu (PEA). Dosahuje nejvyššího čisticího účinku v palivovém systému a vynikající čistoty pístu a spalovací komory pomocí aktivního PEA. Výrazně snižuje riziko...Více informací
478 Kč 395 Kč bez DPH
Skladem
Přepravní společností:středa 28.7.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.H315 - Dráždí kůži.H318 - Způsobuje vážné poškození očí.H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečí

Moderní přísada do benzinu s technologií polyetheraminu (PEA). Dosahuje nejvyššího čisticího účinku v palivovém systému a vynikající čistoty pístu a spalovací komory pomocí aktivního PEA. Výrazně snižuje riziko poškození motoru vlivem předčasnému zapálení směsi při nízké motorové rychlosti (LSPI).

120 ml obsahu dózy je určeno pro 30 – 50 litrů benzinu. Pro ideální účinek přidávat do benzinu alespoň každých 5.000 km. Ke smíšení s benzinem dojde samovolně. OEM doporučení se mohou od standardního dávkování lišit. Dodržet pokyny výrobce!

120 ml
Pro-Line Direkt Injection Reiniger
PopisPoužitíObjemOriginální názevKe stažení